Επιστόμια για σπιρόμετρα χάρτινα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα περισσότερα μοντέλα σπιρομέτρων.
Μίας χρήσης.

0,20 €